Nie je ťažké písať, keď sa vieš pozerať.
No niekedy chcem byť slepá.

Květen 2016

Zaspávanie

18. května 2016 v 16:17
Myslím na tie chvíle,
kedy zastaví sa čas
a ja som neskonale šťastná.

Obkopení temnotou,
iba ja a ty.

Nič viac.

Tvoj pravidelný dych
sťa šumenie mora,
kvapky dažďa na okne.

Tvoja teplá náruč
a v nej ja, maličká.
Omámená vôňou tvojho tela.

Vinieš sa ku mne
a ja sa viniem k tebe.
Vinieme sa k sebe
a cítime sa v bezpečí.

Ty už spíš a snívaš
a za oknom
prebúdzajú sa vtáky.

Počúvam ich spev,
zatváram oči.

Prichádza tá krásna časť dňa,
lepšia ako milovanie.
Tam, v tvojej náruči

prichádza zaspávanie.

Májové predstavzatia

4. května 2016 v 15:11
A čo, že je už štvrtého.